Een betere toekomst voor kansarme Indonesische kinderen

De stichting

Stichting Sulaweesjes is een non profit organisatie die kansarme kinderen een perspectief wil geven op een betere toekomst door onderwijs.

Stichting Sulaweesjes is al ruim 9 jaar met success actief en heeft dusver ruim 100 kansarme kinderen geholpen en begeleid bij het volgen van onderwijs en in het voorzien van betere leefomstandigheden.

In het verleden lag de focus van de Stichting op leefbaar maken van Weeshuis Panti Asuhan Titipan Kasih in Makassar op het eiland Sulawesi.

Met steun van sulaweesjes is de basis gelegd voor de lange termijn visie van de stichting, namelijk de focus op educatie! Sinds 2012 is Stichting Sulaweesjes zich gaan inzetten voor de verbetering van Basisschool Mutiara Indah in Tangerang. Deze basisschool biedt momenteel onderwijs aan circa  35 kinderen in Tangerang (90 km. ten westen van Jakarta).